Poliklinika Sinteza

Laserske operacije vena EVLT

Laserske operacije vena – Endovenozna laserska terapija – EVLT

Laserske operacije vena započele su prije gotovo 20 godina, a u Americi su odobrene od 2000. EVLT je bazirana na termalnom oštećenju tkiva vene. Laserska se energija iz Nd: Yag 1064 nm lasera dovodi do željene lokacije unutar vene laserskom niti. Kad je laser uključen on dostavlja termalnu energiju u krv i venska tkiva, uzrokujući bespovratno oštećenje venskog tkiva. Laser se ponovljeno uključuje, kako se laserska nit postupno povlaći duž vene, sve dok se čitava žila ne tretira. Laserske operacije vena dovode do trajnog zatvaranja vene koje je uzrokovan termalnom ozlijedom čitave cirkumferencije žile.

EVLT se koristi u liječnju magistralnih varikoznih vena

(npr. vena saphena magna) kod pacijenata sa ili bez inkompetencije terminalnog zaliska u safenofemoralnom ili safenopoplitealnom ušću. Procedura se može koristiti i za liječenje velikih ogranaka magistralnih vena, ali može biti problema sa plasiranjem katetera koji vodi lasersku nit kroz osobito krivudave vene.

EVLT je manje invazivna

od tradicionalne kiruške metode liječenje varikoznih vena. Ima nižu stopu komplikacija i dobro je podnose sami pacijenti – vrijeme oporavka je brzo i tretman daje dobre kozmetske rezultate. Kontraindikacije za EVLT su aktivni tromboflebitis ili duboka venska tromboza, poremećaji zgrušavanja ili antikoagulantna terapija, ozbiljna bolest srca ili pluća, periferna okluzivna arterijska bolest.

EVLT se sastoji od plasiranja katetera

koji vodi lasersku nit u venu koju želimo tretirati, pri ćemu se koristimo tzv. Seldingerovom tehnikom, koja zahtjeva punkciju vene iglom i plasiranja katetera kroz maleni rez na koži. Tretman se provodi pod tzv. tumescentnom anestezijom – lokalni anestetik pomiješan sa fiziološkom otopinom se aplicira na više mjesta duž vene. Nakon davanja anestezije aktivira se laserski sustav i pod kontrolom ultrazvuka prati se djelovanje lasera na venu. Također se istovremeno prati kolika je energija aplicirana unutar vene. Kad se na taj način tretira čitava vena, kompletan se sustav izvuće iz vene.

U većini slučajeva, nakon što se magistralna vene zatvori s laserkom energijom, uslijedit će sklerozacija pjenom ili mini-fleblektomija da bi se riješio problem manjih, varikoznih ogranaka glavne vene. Na poslijetku se na područja koja su tretirana stave kompresivne gaze, te preko njih kompresivne čarape, koje se nose prva 3 dana 24 h, a nakon toga samo danju 4 tjedna. Nakon procedure proporuča se hodanje od cca 20 minuta, a na putu kući automobilom trebalo bi svakih sat vremena stati i prošetati 10 minuta.

Dva tjedna nakon zahvata treba izbjegavati veću fizičku aktivnost.

 

Pošaljite nam upit

    Dodajte fotografiju, dokument ili nalaz liječnika

    Naručite se