Poliklinika Sinteza

Robotski asistirana terapija za ruke i ramena

Diego je naš napredni senzorni robotski uređaj kojeg koristimo u rehabilitaciji gornjih ekstremiteta kod pacijenata koji imaju oštećenu ili ograničenu motoričku funkciju u području ramena i ruku. Osim u funkcionalnoj terapiji Diego koristimo i kao mjerni uređaj za određivanje opsega pokreta u zglobovima ramena i lakta.

U terapiji Diego uređaj koristimo kod raznih neuroloških i ortopedskih stanja i dijagnoza koje uzrokuju smanjen opseg pokreta u ramenu i laktu, kod smanjene mišićne snage čitave ruke, kod potpune ili djelomične oduzetosti u području ruku, kod “smrznutog ramena”, kod oštećene koordinacije lijeve i desne ruke, kod krivih obrazaca kretnji ruke i sličnih stanja.

Diego uređaj je moguće koristiti u terapiji kod pacijenata koji imaju minimalnu motoriku ruku. Diego terapijski sustav se sastoji od pomičnog postolja na kojem su smještene dvije terapijske jedinice koje nam omogućuju provođenje terapije pojedinačno za svaku ruku ili istovremeno za obje ruke.

Dva čelična užeta koja izlaze iz svake terapijske jedinice podižu ruku pacijenta na način da se povezuju na poseban remen za fiksiranje koji se postavlja u području ručnog zgloba i zgloba lakta pacijenta. Vučna sila koja preko čelične užadi podiže ruku pacijenta se prilikom ulaska u terapiju postavlja individualno za svakog pacijenta i njena glavna svrha je da daje potporu ukupnoj težini ruke pacijenta, tj. preuzme dio težine ruke i na taj način pacijentu u terapiji omogućava lakše izvođenje pokreta.

Ponavljajući pokreti u zglobu lakta i ramena koje pacijent izvodi tijekom terapije za rezultat imaju stvaranje aferentnih signala koji se prenose sve do središnjeg živčanog sustava. Na taj način se potiče reorganizacija unutar mozga i dolazi do oporavka kretnji uz povećanje opsega pokreta unutar navedenih zglobova.

Terapija na Diego uređaju se provodi u obliku pasivnog, aktivnog ili asistiranog potpomognutog pokreta, ovisno o stanju i trenutnim mogućnostima pacijenta, a jednako je koristimo u svim fazama rehabilitacije kako djece, tako i odraslih.

Obratite nam se s povjerenjem.

POŠALJITE UPIT

Tijek zahvata

Nakon što pacijenta postavimo u odgovarajući položaj (stolica ili kolica) i na određenu udaljenost od uređaja odabiremo položaj sjedenja – da li je pacijent okrenut prema uređaju ili suprotno od uređaja.

Potom slijedi kalibriranje položaja ramena preko magnetne spojnice koja se nalazi na vrhu čeličnog uža. Na ovaj način određujemo točan položaj pacijenta ispred uređaja, nakon kojeg pacijent više ne smije mijenjati položaj sjedenja tijekom terapije. Prije samog ulaska u terapiju odabiremo i ograničenje pokreta ruke koje je individualno za svakog pacijenta.

Uređaj tijekom terapije neće prijeći zadano ograničenje. Isto će se deaktivirati jedino kod procjene/mjerenja pokretljivosti u zglobovima.
Na samom kraju odabiremo smanjenu težinu ruke, odnosno količinu potpore koju će čelična užad preuzeti na sebe za vrijeme provođenja terapije.
Nakon svih navedenih podešavanja, pacijent je spreman za ulazak u terapiju.

Ulaskom u terapiju Diego uređaj nam uz pomoć „Mjernih aplikacija“ omogućava da kod svakog pacijenta izvršimo inicijalno, početno mjerenje/testiranje koje potom pohranjujemo u bazu samog uređaja. Svako sljedeće testiranje uspoređujemo s početnim stanjem i na taj način pratimo tijek i napredak terapije.

Uz pomoć „Mjernih aplikacija“ testiramo pokrete:

 • Adukcije/abdukcije u ramenu
 • Fleksije/ekstenzije u ramenu
 • Rotacije u ramenu
 • Horizontalne abdukcije u ramenu
 • Fleksije/ekstenzije u laktu

Terapija na Diego uređaju se provodi putem zabavnih i interaktivnih vježbi koje se izvode uz pomoć raznih terapijskih modula : 1D, 2D, 3D pokret. U terapiji 3D pokretom, pacijent svaki svoj pokret rukom vidi prikazan na monitoru računala, što motivirajuće djeluje na daljnji tijek terapije.

Bilateralna/istovremena terapija obje ruke na Diego uređaju se provodi preko specifičnih terapijskih programa koji od pacijenta zahtijevaju koordinaciju pokreta obje ruke istovremeno, a sve sa svrhom postizanja određenog cilja u terapiji.

Terapiju je moguće provoditi i u unilateralnom obliku, tj. kao terapiju samo jedne ruke, npr. kod hemopareza.

Diego uređaj nam zbog svoje mobilnosti provođenje terapije čini fleksibilnim i individualno prilagođeno svakom pacijentu, a također ga zbog svoje pokretljivosti možemo kombinirati u radu s drugim uređajima. U terapiji ga najčešće kombiniramo u radu sa Myro robotskim uređajem.

Jedan tretman terapije na Diego uređaju se u našoj ustanovi provodi unutar 55 minuta.

Oporavak

Glavni cilj terapije na Diego uređaju je povećati opseg pokreta u zglobovima ramena i lakta, povećati mišićni tonus i mišićnu snagu ruku, poboljšati koordinaciju pokreta u rukama, te smanjiti kompenzacije i krive obrasce kretnja u rukama. Također, kod potpune ili djelomične oduzetosti ruke cilj nam je terapijom stvoriti nove putove prijenosa informacija do mozga i time utjecati na povećanje pokretljivosti ruke.

Nakon svake odrađene terapije na Diego uređaju, pacijent dobije i par povezanih vježbi za odraditi kod kuće, ovisno o tome što je taj dan radio u terapiji. Na taj način, povećanim brojem ponavljanja iste radnje povećavamo i mogućnost za boljim oporavkom.

Kandidati 

Ciljana skupina su nam neurološki, ortopedski i pedijatrijski bolesnici.

Apsolutne indikacije:

 • Moždani udar
 • Traumatska ozljeda mozga
 • Tumor na mozgu
 • Ozljede leđne moždine
 • Parkinsonova bolest
 • Multipla skleroza
 • Cerebralna paraliza
 • Bolesti motoričkih neurona, npr. ALS
 • Mišićne distrofije
 • Paralize uslijed diskus henrije vratne kralježnice
 • Amputacije u području ruke
 • Operacije na zglobovima gornjih ekstremiteta
 • Prijelomi i ozlijede ruku
 • Poremećaji mišićno-koštanog sustava – ozljede tetiva

Apsolutne kontraindikacije:

 • Akutna bol
 • Kontrakture u zglobovima
 • Jaki spazam
 • Psihički poremećaji ponašanja
 • Ataksija visokog stupnja
 • Teški oblik osteoporoze
 • Nestabilni prijelomi
 • Dob – djeca starija od 5 godina

Relativne kontraindikacije:

 • Apraksija
 • Artritis zglobova
 • Kognitivna oštećenja
 • Prijelomi gornjih ekstremiteta s formiranjem kalusa
 • Epilepsija
 • Srčani stimulatori (udaljenost od uređaja <15 cm)
 • Infekcije
 • Nestabilno zglobovi – subluksacija u ramenu
 • Osteoporoza
 • Problemi s tlakom (vrtoglavice)
 • Problemi s cirkulacijom
 • Poremećaj limfne cirkulacije
 • Bol/Sindrom karpalnog tunela prije operacije
 • Senzorni poremećaji
 • Kožni problemi (ranice)
 • Otok

Priprema

Svaki pacijent prije ulaska u tretman rehabilitacije mora proći procjenu trenutnog stanja od strane liječnika i/ili terapeuta, kako bi se prema medicinskoj dokumentaciji i postojećem zdravstvenom stanju utvrdilo da je terapija na Diego uređaju optimalna za daljnji tijek rehabilitacije i da će ista dati pozitivne rezultate tijekom liječenja.

Terapeut procjenjuje koliko dugo će trajati terapija na Diego uređaju. Pri tome se u obzir uzima kognitivna sposobnost pacijenta, te opće zdravstveno stanje. Terapeut je stalno prisutan uz pacijenta za vrijeme provođenja terapije.

U koliko je pacijentu preporučena terapija na Diego uređaju, on će istu biti u mogućnosti i testirati kako bi vidio, ali i osjetio o kakvom se točno obliku terapije radi.

Ova usluga pruža se na lokaciji:

Naš tim

Fizioterapeut

Slaven Rede

Fizioterapeut

Saznaj više o slaven-rede

Marko Milković

Fizioterapeut

Saznaj više o marko-milkovic

Pošaljite nam upit

  Dodajte fotografiju, dokument ili nalaz liječnika

  Naručite se